Uitkomst incidentonderzoek Forensisch Psychiatrisch Centrum De Rooyse Wissel

Naar aanleiding van een ernstig fysiek delict door een patiënt van Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) De Rooyse Wissel tegen een van haar medewerksters, verrichtte de Inspectie Veiligheid en Justitie begin 2017 een incidentonderzoek. De Inspectie onderzocht of De Rooyse Wissel de betrokken patiënt, met zijn verhoogde risicoprofiel, gedurende zijn verblijf voldoende in beeld had. Dit blijkt het geval te zijn. Wel doet de Inspectie een aantal aanbevelingen die te rangschikken zijn onder de noemer ‘forensische scherpte’.

Aanbevelingen aan FPC De Rooyse Wissel

De Inspectie Veiligheid en Justitie beveelt FPC De Rooyse Wissel aan:

  • Te zorgen voor niet gebarricadeerde zichtlijnen in de kliniek.
  • Een werkinstructie te ontwikkelen waarbij de interne veiligheid gericht wordt ondersteund door cameratoezicht.
  • Beleid te ontwikkelen voor de manier waarop individuele contacten tussen tbs-gestelden en medewerkers (afdelingsgebonden en niet-afdelingsgebonden) wordt vormgegeven.
  • Tbs-gestelden periodiek te onderwerpen aan urinecontroles, waarbij op het gebruik van een variëteit aan middelen wordt getest.

FPC De Rooyse Wissel heeft bij de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aangegeven dat zij de aanbevelingen van de Inspectie onderschrijft en deze zal overnemen.