De Woenselse Poort voert integraal actieplan verder uit, effect nog niet overal even goed merkbaar

Forensisch psychiatrische kliniek De Woenselse Poort rolt haar actieplan verder uit, maar de beoogde verbetering wordt nog niet door iedereen gezien of ervaren. Dit concluderen de Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg na een bezoek aan De Woenselse Poort op 22 juni 2017. De Inspecties constateren dat nagenoeg alle verbetermaatregelen zijn ingevoerd, maar dat de kliniek moet blijven werken aan de kwalitatieve en kwantitatieve personele bezetting. De Inspecties blijven de voortgang van de Woenselse Poort nauwgezet volgen.

Sterk leidinggevend kader van belang

De Inspecties merken op dat de inzet en motivatie van medewerkers noodzakelijk is voor het slagen van het integraal actieplan en de daarmee beoogde verbetering van het leef- en werkklimaat. Hiervoor achten de Inspecties een sterk leidinggevend kader met een faciliterende en motiverende rol van onmisbaar belang.

Vier vervolgbezoeken om voortgang van het verbetertraject te beoordelen

In het kader van het gezamenlijke vervolgonderzoek bezochten de Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg De Woenselse Poort op 23 februari 2017, 20 april 2017 en 22 juni 2017. In deze bezoeken beoordelen de Inspecties de voortgang van het verbetertraject en besteden zij aandacht aan de effecten van de verbeteracties voor medewerkers en cliƫnten. De Inspecties zullen in september 2017 een volgend bezoek aan De Woenselse Poort brengen.

Foto: De Woenselse Poort