Onderzoek forensisch psychiatrische afdeling Roosenburg, Aventurijn

Op 13 oktober jl. heeft demissionair minister Blok (VenJ) de Inspectie van Veiligheid en Justitie en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting verzocht om onderzoek te doen naar de feiten en gebeurtenissen op de forensisch psychiatrische afdeling (FPA) Roosenburg, onderdeel van Aventurijn. De Inspecties zijn inmiddels gestart met hun onderzoek. De eerste zorg ligt voor de Inspecties bij de patiënten, de medewerkers en de omwonenden van FPA Roosenburg. Daarom bekijken de Inspecties allereerst of deze FPA veilige en verantwoorde zorg levert. Over de resultaten zullen de Inspecties berichten.

Daarnaast onderzoeken de inspecties de besluitvorming door de betrokken organisaties in de zaak Michael P. Gedurende het onderzoek zal zorgvuldig worden afgestemd met het Openbaar Ministerie in verband met het lopende strafrechtelijk onderzoek. Dit onderzoek leidt tot een rapportage die wordt aangeboden aan de Tweede Kamer.

Beeld: Inspectie JenV