Plan van aanpak onderzoek Michael P. gepubliceerd

De Inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ i.o.) hebben hun plan van aanpak van het onderzoek naar het detentieverloop van Michael P gepubliceerd. De IJenV richt zich in het onderzoek op het verloop van de detentie en de besluitvorming over overplaatsingen en vrijheden. De IGJ i.o. richt zich specifiek op de kwaliteit van zorgverlening aan P. tijdens zijn detentie.

Eerder onderzoek naar de kwaliteit en veiligheid van geleverde zorg

Op 9 oktober 2017 werd Michael P. aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de vermissing van een jonge vrouw. Hij verbleef in deze periode op grond van een forensische zorgtitel in de forensisch psychiatrische afdeling (FPA) Roosenburg (onderdeel van Aventurijn) in Den Dolder. In een eerste onderzoek naar deze zaak hebben de Inspecties zich kort na het incident een beeld gevormd over de kwaliteit en veiligheid van de zorg die FPA Roosenburg levert aan haar patiënten. De uitkomsten hiervan zijn op 27 november 2017 openbaar gemaakt.

Nu onderzoek naar detentieverloop

De Inspecties onderzoeken de gebeurtenissen vanaf het moment dat P. op verdenking van verschillende strafbare feiten op 5 juli 2010 werd aangehouden tot zijn recente aanhouding op 9 oktober 2017 in FPA Roosenburg. De Inspecties voeren hun onderzoek uit in nauwe onderlinge samenwerking om zo een samenhangend beeld te verkrijgen van de feiten en gebeurtenissen. De Inspecties streven er naar het onderzoek in de tweede helft van 2018 af te ronden.

Update 10 december 2018:

Het vergaren en analyseren van de informatie in dit onderzoek kost meer tijd dan de inspecties hadden voorzien.  Gelet op de procedures voor wederhoor die gelden voor de gesprekspartners verwachten de inspecties het onderzoek in het voorjaar van 2019 klaar te hebben. Het moment van publicatie  is echter afhankelijk van eventuele procedures tegen de openbaarmaking.  

Beeld: Inspectie JenV