Inspectie onderzoekt aanloop dodelijke steekpartij metro Amsterdam

De Inspectie Justitie en Veiligheid start een onderzoek naar aanleiding van de dodelijke steekpartij in de Amsterdamse metro in juli 2017. Het onderzoek richt zich op het justitiële traject dat dader Philip O. heeft doorlopen voorafgaand aan het incident. De dader is in de jaren voor de steekpartij meerdere malen met justitie in aanraking gekomen. De Inspectie heeft in een oriënterend onderzoek al gekeken naar de laatste fase van het justitiële traject, totdat O. gedwongen in het AMC werd opgenomen. Het doel van het aangekondigde onderzoek is om een volledig beeld te krijgen van de momenten waarop de dader met justitie in aanraking kwam en het handelen van de instanties die daarbij betrokken waren.

Een 38-jarige man werd vanuit het niets doodgestoken door O. in de metro ter hoogte van station Venserpolder. De dader was ten tijde van de steekpartij met onbegeleid verlof uit de gesloten psychiatrische afdeling van het AMC, waar hij op dat moment verbleef. Het AMC zelf heeft reeds onderzoek gedaan naar zijn verblijf daar. Over enkele weken verwacht de Inspectie het plan van aanpak gereed te hebben.

Metrostation Zuid-Oost met politie en ambulance te plaatse
Beeld: ©Inter Visual Studio/Lorenzo Derksen