Verbetermaatregelen FPA Utrecht in gang gezet

Inspecties: nog te vroeg voor zichtbare effecten

De forensisch psychiatrische afdeling (FPA) Utrecht - voorheen FPA Roosenburg - heeft de maatregelen uit het verbeterprogramma in gang gezet. De kliniek en haar medewerkers zijn met grote inzet en motivatie aan de slag gegaan om de plannen uit te voeren. Het is na vier maanden evenwel te vroeg om echte resultaten te zien en conclusies te kunnen trekken over de effectiviteit. Dat constateren de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.o. Het verbeterplan is opgesteld nadat patiënt Michael P. werd opgepakt als verdachte van de moord op Anne Faber. Hij is inmiddels door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 28 jaar en tbs.

Het veiligheidsbeleid op het terrein van FPA Utrecht is aangescherpt. Ook is de samenwerking tussen kliniek, politie, gemeente en OM geïntensiveerd. Op personeelsgebied constateren de Inspecties wel dat er op dit moment nog niet voldoende gekwalificeerde medewerkers zijn, ondanks verschillende acties op dit gebied. Dat komt mede doordat er relatief veel nieuwe en tijdelijke krachten zijn gestart, die nog niet dezelfde expertise hebben als de meer ervaren medewerkers.

Het verbeterplan richt zich op drie centrale thema’s: personele bezetting en veilige werkomgeving, verslavingsproblematiek, en beveiliging en geïntensiveerde surveillance. De Inspectie Justitie en Veiligheid en Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.o. houden toezicht op de uitvoering van het verbeterplan. Elke vier maanden moet de kliniek verslag uitbrengen. Bovendien brengen inspecteurs bezoeken aan FPA Utrecht om de voortgang in de gaten te houden.

Deze eerste voortgangsrapportage betreft de periode februari – mei 2018. De volgende voortgangsrapportage verschijnt in oktober 2018.

""
Beeld: Inspectie Justitie en Veiligheid