Inspectie vraagt FPC de Pompestichting om nieuw plan van aanpak om incidenten te voorkomen

De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) heeft het Forensisch psychiatrisch centrum (FPC) de Pompestichting in Nijmegen verzocht om een nader plan van aanpak. In dit plan van aanpak wordt de kliniek gevraagd concreet aan te geven waarom zij voor bepaalde verbetermaatregelen kiest en hoe en wanneer zij deze uitvoert.

Verschillende incidenten

In de periode van 30 augustus tot en met 10 oktober 2019 deden zich bij FPC de Pompestichting meerdere incidenten voor die hebben geleid tot interne onderzoeken. Vanwege het relatief grote aantal incidenten heeft de Inspectie JenV drie van deze interne onderzoeken nader bekeken en beoordeeld. Het ging hierbij om een onderzoek naar een ontvluchting en twee onderzoeken over onttrekkingen aan begeleid verlof in september en oktober 2019. 

Te weinig concreet

In het beoordelingstraject kon het FPC de Inspectie niet voldoende duidelijk maken of het de basisoorzaken van de incidenten inzichtelijk had. Daarom heeft de Inspectie in april 2020 het FPC gevraagd om een plan van aanpak te maken waarin de verbetermaatregelen uit de verschillende interne onderzoeken worden uitgewerkt. 

Hoewel de kliniek in mei 2020 een plan van aanpak met verbetermaatregelen rond verschillende thema’s als forensische scherpte en afhandeling van incidenten heeft aangeleverd, is zij volgens de Inspectie te weinig concreet over het doel en de implementatie van de verbetermaatregelen. De voorgestelde verbetersuggesties zijn niet vertaald in concrete acties en dat moet anders, vindt de Inspectie.

Vervolgtraject

De Inspectie JenV vraagt het FPC dan ook een nieuw plan van aanpak op te stellen waarin de kliniek concreet maakt op welke wijze en termijn zij verbetermaatregelen binnen haar organisatie doorvoert. De Inspectie JenV zal de verbetermogelijkheden in het vervolgtoezicht volgen.

Pompestichting
Beeld: ©Pro Persona / Philip Homburg