Verbetermaatregelen FPC de Kijvelanden werpen hun vruchten af

Het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) De Kijvelanden heeft de afgelopen jaren veel gedaan om de interne veiligheid binnen de kliniek te verbeteren. Zo is onder meer veel geïnvesteerd in de personele bezetting van afdeling voor extreem vlucht- en beheersgevaarlijke tbs-gestelden (EVBG) en het invoeren van nieuw gijzelingsbeleid. Aanleiding voor deze verbeteringen was een ontsnapping van twee tbs-gestelden uit de kliniek op 1 maart 2020. Zij wisten weg te komen door onder meer een medewerker te gijzelen. Volgens de Inspectie Justitie en Veiligheid heeft FPC de Kijvelanden voldoende gedaan om de kans op een soortgelijk incident te verkleinen. Zij schaalt daarom haar toezicht af.

FPC De Kijvelanden is sinds het incident van 2020 bezig met een verbetertraject. De Inspectie JenV onderzocht dit incident in 2020 en concludeerde toen dat de EVBG-medewerkers niet goed op elkaar waren ingespeeld en niet scherp waren op mogelijke risico’s. Zo kon FPC De Kijvelanden door onder meer een gebrekkige toegangscontrole en onvoldoende bouwkundige en elektronische voorzieningen de gijzeling niet vertragen of isoleren. In een voortgangsrapportage heeft het FPC in 2021 aan de Inspectie JenV aangegeven welke maatregelen het trof om dit soort incidenten in de toekomst te voorkomen. Uit het daaropvolgende vervolgonderzoek van de Inspectie JenV bleek dat de toegangscontrole sterk verbeterd was. Maar op de EVBG-afdeling was, mede door personeelsgebrek, niet voldoende aandacht voor teamontwikkeling. Verder werkten medewerkers niet op een eenduidige wijze en was er nog geen aangepast beleid om met gijzelingen om te gaan.

De Inspectie JenV bracht eind 2022 een bezoek aan het FPC waarbij ook aandacht werd besteed aan de EVBG-afdeling en het gijzelingsbeleid. In de zomer van 2023 leverde het FPC een schriftelijke rapportage op om te laten zien in hoeverre ingezette maatregelen hebben geleid tot verdere verbeteringen. De Inspectie concludeert hieruit dat de personele bezetting op de EVBG is verbeterd. Gedetacheerde medewerkers zijn voor een langere periode aan de afdeling verbonden en kunnen daardoor alle werkzaamheden uitvoeren. Ook lijkt er meer stabiliteit binnen het team doordat het FPC heeft ingezet op teamontwikkeling, samenwerking en onderlinge openheid.
Verder constateert de Inspectie JenV dat het aangepaste gijzelingsbeleid is ingevoerd en dat alle medewerkers hiervan op de hoogte zijn gesteld. Medewerkers oefenen hiermee en ook volgen zij een training agressiehantering waarbij aandacht is voor het gijzelingsbeleid. Pas na het volgen van deze training gaan medewerkers zelfstandig aan het werk. Tot slot zijn er verschillende gebouwelijke aanpassingen gedaan die een mogelijke gijzeling/ontvluchting vertragen. Vanuit het oogpunt van veiligheid maakt de Inspectie JenV hierover niets openbaar. 

De Inspectie JenV geeft FPC de Kijvelanden nog als aandachtspunt mee tijdig in contact te treden met Dienst Justitiële Inrichtingen, en het ministerie van Justitie en Veiligheid wanneer personele capaciteitsproblemen gevolgen dreigen te hebben voor de EVBG-afdeling. Zo kunnen zij samen binnen het TBS-stelsel naar een oplossing zoeken.  

De Inspectie JenV ziet dat FPC de Kijvelanden voldoende verbetermaatregelen heeft om de kans op een incident zoals op 1 maart 2020 is gebeurd te verkleinen. Inspectie JenV blijft het FPC volgen binnen haar reguliere toezichtactiviteiten.
 

De ingang van de Forensisch Psychiatrisch Centrum 'De Kijvelanden' in Rotterdam met de naam in grote letters op de gevel van het pand.
Beeld: Jacqueline Spaans;