Inspecties zetten mystery-guests in bij onderzoek naar toegankelijkheid gemeente

In 2017 deden de rijksinspecties van het Toezicht Sociaal Domein (TSD)1) onderzoek naar de toegankelijkheid van gemeentelijke diensten voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Bij alle vijf onderzochte gemeenten gingen ervaringsdeskundigen op pad om te kijken of de toegang laagdrempelig was.

Het toezichtonderzoek is uitgevoerd in de gemeenten Goes, Amsterdam, Weststellingwerf, Utrecht en Winterswijk in de periode mei-november 2017. Bij de voorbereiding en uitvoering van het onderzoek is nauw samengewerkt met de LFB, de cliëntenorganisatie van en door mensen met een licht verstandelijke beperking. Mensen met een licht verstandelijk beperking hebben als ervaringsdeskundigen meegewerkt aan het onderzoek.

Het rapport over het onderzoek in de gemeente Goes is op 9 april 2018 gepubliceerd.

De resultaten van de andere onderzoeken worden later openbaar.

Update 29 mei 2018: het rapport over de gemeente Weststellingwerf is gepubliceerd.

Update 26 juli 2018: het rapport over de gemeente Winterswijk is gepubliceerd.

Update 2 augustus 2018: het rapport over de gemeente Utrecht is gepubliceerd.

Update 20 augustus 2018: het rapport over de gemeente Amsterdam is gepubliceerd


1) Toezicht Sociaal Domein wordt gevormd door de rijksinspecties Gezondheidszorg en Jeugd i.o., Justitie en Veiligheid, Onderwijs, Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

""
Beeld: Mediatheek Rijksoverheid