Brief Uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets inzake wijziging van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen

Brief van de Inspectie Justitie en Veiligheid aan de Directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie Justitie en Veiligheid over de uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets inzake wijziging van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen.