Uitvoerbaarheids- en handhavingstoets Aanloopfase EGC

Op 11 mei 2023 heeft de Inspectie een Uitvoerbaarheids- en Handhaafbaarheidstoets uitgebracht op de zogeheten ‘aanloopfase’ in het Experiment Gesloten Coffeeshopketen. In deze toets gaat de Inspectie in op de manier waarop de aanloopfase is vormgegeven en de randvoorwaarden die nodig zijn om toezicht te houden. Ten aanzien van de benodigde capaciteit en bijbehorende financiering zijn sinds mei 2023 op basis van nieuwe inzichten en onder andere samenwerkingsafspraken met de gemeenten nieuwe inschattingen en afspraken gemaakt.