Verslag bezoek inspecties aan het Justitieel Medisch Centrum en Detentiecentrum Rotterdam

De Inspectie Veiligheid en Justitie onderzocht samen met de Inspectie voor de Gezondheidszorg de zorg voor eet- en drinkstakende vreemdelingen in het Justitieel Medisch Centrum in Scheveningen en het Detentiecentrum in Rotterdam. Ook onderzochten zij de begeleiding van deze specifieke groep vreemdelingen.