Beleidsreactie rapport Jaarbeeld Politieonderwijs 2018

Beleidsreactie van de minister op het rapport 'Jaarbeeld Politieonderwijs 2018' van de Inspectie Justitie en Veiligheid.