Brief besluit tussentijds toezicht Teylingereind IVenJ IJZ 9 januari 2013

Eind 2012 voerden de Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie Jeugdzorg een tussentijds toezicht uit bij Forensisch Centrum Teylingereind. In deze brief staan de bevindingen van de inspecties en het besluit of een eventueel vervolgonderzoek nodig is.