Beleidsreactie Inspectierapport naar de stroomstoring van Amsterdam en omstreken van 17 januari 2017

Op 27 juli heeft de minister van Veiligheid en Justitie het rapport ‘Onderzoek naar de stroomstoring van Amsterdam en omstreken’ aan de Voorzitter van de Tweeder Kamer aangeboden. Dit is zijn reactie op dit rapport mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Economische Zaken.