Voortgangsbrief intensief toezicht JJI's

Ondanks forse investeringen hebben de Justitiële Jeugdinrichtingen nog steeds een tekort aan plaatsen voor jongeren en een tekort aan personeel. De JJI’s en de voor hen verantwoordelijke Dienst Justitiële Inrichtingen zijn vanaf vorig jaar zomer hard aan de slag gegaan met verbetermaatregelen. Die zijn echter nog niet allemaal merkbaar in de praktijk.