Signaalbrief toezicht jeugdbeschermingsketen

Al in 2019 hebben de inspecties vastgesteld dat de Nederlandse overheid onvoldoende haar verantwoordelijkheid neemt voor kinderen die ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd. De gecertificeerde instellingen (GI’s) die deze verantwoordelijkheid namens de overheid invullen, kunnen deze verantwoordelijkheid niet waarmaken. Ook constateerden de inspecties keer op keer dat rechterlijke uitspraken, gericht op het beschermen van kinderen, niet standaard werden uitgevoerd. In mei 2022 concludeerden de inspecties opnieuw dat de jeugdbeschermingsketen niet voldoet aan de in de wet vastgelegde minimale kwaliteitseisen. Kinderen met een maatregel krijgen nog steeds niet tijdig de noodzakelijke bescherming en hulp als gevolg van hardnekkige problemen in de jeugdbeschermingsketen.