Brief Terugkoppeling jaargesprekken FPC's

De Inspectie heeft eind 2022 jaargesprekken gevoerd met de Forensisch Psychiatrische Centra. Deze brief vormt een weergave van de belangrijkste bevindingen van deze gesprekken.