Brief Onveilige situatie asielopvang Ter Apel

De Inspectie Justitie en Veiligheid ziet dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) dringend bijstand nodig heeft. De situatie in het overvolle asielzoekerscentrum in Ter Apel is onhoudbaar. De brandveiligheid is er niet op orde, aan basale eisen van bed en bad wordt niet voldaan en het risico op gewelddadige incidenten neemt toe. De Inspectie Justitie en Veiligheid ziet dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) het niet meer alleen kan bolwerken en dringend bijstand nodig heeft.