Brief bevindingen tweede inspectiebezoek jongerenafdeling JC Zeist 27 februari 2024

De Inspectie Justitie en Veiligheid, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Inspectie van het Onderwijs. bezochten JC Zeist in februari dit jaar om te onderzoeken hoe het verblijf van de jongeren is verbeterd.