Werkprogramma 2023 Inspectie Justitie en Veiligheid

Regulier toezicht blijft in 2023 het speerpunt voor de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV). Door onder meer locatiebezoeken en het verzamelen en analyseren van gegevens signaleert zij vroegtijdig risico’s in het uitvoeringsveld van justitie en veiligheid en kaart ze die direct aan. Zo stimuleert de Inspectie JenV het lerend vermogen van uitvoeringsorganisaties en zet zij hen aan tot verbeteracties. Daarnaast blijft in dit Werkprogramma 2023 ruimte voor verdiepend toezicht, intensief toezicht en incidentonderzoeken.