Staat van de rampenbestrijding 2016

In 2016 brengt de Inspectie Veiligheid en Justitie (de Inspectie) voor de derde maal een Staat van de rampenbestrijding uit. Deze ‘Staat 2016’ maakt inzichtelijk hoe de activiteiten van veiligheidsregio’s bijdragen aan een goede voorbereiding op rampen en crises.