Plan van aanpak Incidentonderzoek door de Inspectie Justitie en Veiligheid

De Inspectie JenV volgt een standaardaanpak wanneer ze verdiepend onderzoek uitvoert naar aanleiding van een incident.