Inspectiebericht Rampenbestrijding en crisisbeheersing

In 2013 bracht de Inspectie Veiligheid en Justitie haar tweede 'Staat van de Rampenbestrijding' uit. Eind 2014 heeft de Inspectie alle veiligheidsregio’s gevraagd wat zij hebben gedaan met de aanbevelingen uit de deze Staat. Dit Inspectiebericht bevat een overzicht van de uitkomsten van die inventarisatie.