Ondertekening Inspectie Justitie en Veiligheid

De Inspectie Justitie en Veiligheid heeft de Landelijke Agenda Suïcidepreventie ondertekend. Als toezichthouder wil zij helpen om suïcides te voorkomen. Hoe ze die rol gaat oppakken, werkt zij uit met partijen in het domein van justitie en veiligheid.