Slechts op bezoek

De Inspectie Veiligheid en Justitie voerde een themaonderzoek uit naar bezoek aan gedetineerden. Het rapport ‘Slechts op bezoek' bevat een gedetailleerde weergave van haar bevindingen.