Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid - casuïstiek Groningen

Rapport van een STJ-onderzoek naar de zorg en ondersteuning aan een gezin met geringe sociale redzaamheid. Aanleiding was een melding dat een van de kinderen uit het gezin was overleden als gevolg van huiselijk geweld.

STJ staat voor Samenwerkend Toezicht Jeugd.