Risico’s implementatie Masterplan DJI 2013-2018

In 2013 is de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) geconfronteerd met een bezuinigingsopdracht. Met dit onderzoek uit 2015 toetst de Inspectie Veiligheid en Justitie of de aspecten detentieklimaat, agressiebeheersing en reïntegratie nog altijd voldoen aan de normen en verwachtingen.