Rapport Incidentonderzoek FPC de Kijvelanden (01-03-2020)

De Inspectie Justitie en Veiligheid heeft onderzoek gedaan naar het incident vanwege de ernst ervan. Zij onderzocht hoe de begeleiding van de tbs-gestelden voorafgaand aan en tijdens het incident verliep en of er volgens het (veiligheids)beleid is gehandeld.