Bij nadere inspectie

De Inspectie Justitie en Veiligheid zette in de analyse ‘Bij nadere inspectie’ op een rij hoe justitiële uitvoeringsorganisaties met crises omgaan.