Wederhoortabel onderzoek De Terroristen Afdelingen in Nederland

Terugkoppeling van de Inspectie Justitie en Veiligheid op de reacties (in het kader van wederhoor) van betrokkenen op het rapport 'De Terroristen Afdelingen in Nederland'.