Toetsingskader Doorlichtingen penitentiaire inrichtingen - Uitwerking

De Inspectie Veiligheid en Justitie hanteert bij haar onderzoeken toetsingskaders. Hieronder vindt u de uitwerking van het Toetsingskader Doorlichtingen penitentiaire inrichtingen.