Intensief toezicht

Bij intensief toezicht is het doel van de Inspectie om wanneer betrokken partijen nalaten de aanbevelingen of aanwijzingen van de Inspectie op te volgen aan te zetten tot de gewenste verbeteringen. Bij deze vorm van toezicht verschuift de focus van de Inspectie van stimuleren naar interveniëren. Intensief toezicht kan bijvoorbeeld op basis van regulier toezicht worden ingezet als ketenpartners zijn vastgelopen in de samenwerking en een interventie nodig is om dit vlot te trekken. Maar ook als afhankelijke burgers grote risico’s (dreigen te) lopen doordat het stelsel niet goed functioneert.