Verdiepend toezicht

Er kunnen verschillende aanleiding zijn voor de Inspectie om tot verdiepend onderzoek over te gaan. Wanneer bijvoorbeeld vanuit het reguliere toezicht blijkt dat de problematiek complex is of het niveau van één organisatie overstijgt of wanneer er een risico is dat belangen van burgers in de knel komen, kan de Inspectie verdiepend toezicht inzetten, zoals een themaonderzoek. Maar ook het maatschappelijk of politiekbestuurlijk belang van een thema kan aanleiding zijn voor verdiepend onderzoek.