Rapport Samenhangend inspectiebeeld cybersecurity vitale processen

In het rapport ‘Samenhangend inspectiebeeld cybersecurity vitale processen 2021-2022’ pleiten zeven toezichthouders voor meer aandacht voor het risicomanagement bij organisaties.