Hackbevoegdheid 2023: politie maakt opzet voor eigen controlesysteem

Binnen bepaalde regels mag een speciaal politieteam apparaten van verdachten hacken. Het is volgens de Inspectie Justitie en Veiligheid belangrijk dat de politie zelf controleert of zij deze hackbevoegdheid volgens de regels uitvoert en maatregelen treft bij risico’s. De politie heeft vorig jaar toegezegd daarvoor een intern controlesysteem in te voeren en heeft hiervoor een stappenplan opgesteld. Daarmee is een goede basis gelegd voor de opzet van zo’n systeem, aldus Inspectie JenV in haar ‘Verslag toezicht wettelijk hackbevoegdheid politie 2023’. Wel heeft zij zorgen of het speciale hackteam voldoende medewerkers heeft om dit systeem op te tuigen.

Om te voorkomen dat er iets mis gaat met de beveiliging waardoor bijvoorbeeld de betrouwbaarheid van de binnengehaalde gegevens in gevaar komt, moet de politie deze risico’s zelf kunnen opsporen en verhelpen. Dat kan met een eigen kwaliteits- oftewel controlesysteem. De Inspectie JenV heeft eerder gewezen op de noodzaak van zo’n controle door de politie zelf. De politie heeft vorig jaar stappen gezet voor de ontwikkeling hiervan. Daarvoor hield ze zich vooral bezig met het hacken zelf.

Het controlesysteem moet in 2025 werken. Volgens de Inspectie JenV heeft de politie een goed plan uitgewerkt om te komen tot een effectief systeem. Zij houdt wel toezicht op de manier waarop de politie dit plan uitvoert en het controlesysteem realiseert. Als het nodig is geeft zij tussentijds aanbevelingen aan de politie ter verbetering. Hierover kan de Inspectie JenV ook rapporteren.

De Inspectie JenV heeft wel zorgen over mogelijke vertraging in dit proces door gebrek aan personeel. Het risico is dat de politie alle prioriteit en capaciteit op het hacken zelf richt, zoals in eerdere jaren. Terwijl de opbouw van het controlesysteem urgent is en dient om de hackbevoegdheid juist in te zetten en vertrouwelijk materiaal te beschermen.

De Inspectie JenV riep de minister van JenV vorig jaar op om te bepalen of de wet die de hackbevoegdheid van de politie regelt, moet worden aangepast. Al jaren voldoet het hackteam niet aan bepaalde regels en ervaart het diverse knelpunten die voortvloeien uit die regels. Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) heeft de hackbevoegdheid geëvalueerd. Ook hieruit kwamen diverse knelpunten naar voren. De minister heeft in december 2023 in een brief aan de Tweede Kamer gereageerd op deze knelpunten. In de brief worden aanpassingen in de uitvoering voorgesteld door de minister.

Handen met ringen en rode nagellak boven een toetsenbord van een laptop. Op het scherm is onscherp html-code waarneembaar.
Beeld: ©Inspectie JenV