Reactie staatssecretaris op rapport 'De kwaliteit van de beschermde opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen - Hertoets'

Beleidsreactie van de staatssecretaris op het rapport 'De kwaliteit van de beschermde opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen - Hertoets' van de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie.