Inspectiebrief aan de minister over wachtlijsten en doorlooptijden bij de Raad voor de Kinderbescherming

Met deze brief informeert de Inspectie Justitie en Veiligheid, mede namens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de minister voor Rechtsbescherming over het traject dat de inspecties zijn gestart met de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). De Inspecties zien in de wachtlijsten en doorlooptijden van de RvdK ernstige risico's voor de veiligheid van kinderen.