Brief Oordeel inspecties pva JB west fase 2

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid constateren dat de tweede fase van het plan van Jeugdbescherming west om bestuurlijk te fuseren met Intervence volledig en realistisch is. Het biedt genoeg garanties voor een toekomstbestendige jeugdbescherming in Zeeland.