Toezichthoudende taak Raad voor de Kinderbescherming

Plan van aanpak voor een onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie van Gezondheidszorg en Jeugd. Onderzoek gaat over het toezicht dat de Raad voor de Kinderbescherming houdt op de jeugdreclassering.