Plan van aanpak Hoe ging de Jeugdbescherming om met gezinnen gedupeerd door de Toeslagenaffaire?

Dit is het plan van aanpak van het eerste deelonderzoek wat de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd uitvoeren over kinderbeschermingsmaatregelen: onderzocht wordt of gezinnen die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire vaker te maken hebben gekregen met een kinderbeschermingsmaatregel dan andere - niet gedupeerde - ouders.