Hertoets van de kwaliteit van de beschermde opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Rapport over de hertoets van de kwaliteit van de beschermde opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De opvang die Jade Zorggroep uitvoert in opdracht van het COA is op twee criteria nog steeds onvoldoende.