Brief aan de nationale politie - Inspectieonderzoek samenwerking Halt en politie

Brief van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid. De Inspecties reageren hierin op de reactie van de nationale politie op het conceptrapport ’Samenwerking tussen Halt en de politie’.