Eerste toezicht Halt leidt tot overwegend positief oordeel Halt cluster Zuid

De Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie Jeugdzorg oordelen zowel positief over de wijze waarop Halt cluster Zuid invulling geeft aan de inhoud van de Halt-afdoening als over de rechtspositie van de jongeren. Wel zijn er verbeterpunten wat betreft de inhoudelijke check op de uitvoering van de Halt-afdoening, de tijdigheid van het startgesprek, het doorverwijzen van jongeren naar een zorginstelling en de aansluiting op de regionale Verwijsindex Risicojongeren. De interne veiligheid voldoet beperkt aan de gestelde criteria. Het beeld over de organisatieaspecten is wisselend: hoewel het oordeel op drie criteria (overwegend) positief is, voldoet het criterium integriteit beperkt. Dit blijkt uit onderzoek van beide Inspecties.

De Inspecties constateren dat Halt nog bezig is met de transformatie naar één organisatie. In de uitvoering bestaan er verschillen in de manier waarop een aantal organisatieprocessen zijn georganiseerd. Daarnaast ontbreekt het Halt cluster Zuid nog aan verschillende (landelijke) beleidsdocumenten en plannen.

De Inspecties hebben de doorlichting in de periode oktober tot en met december 2014 uitgevoerd. Deze doorlichting is het eerste onderzoek dat de Inspecties bij Halt uitvoeren.

In het rapport'Halt cluster Zuid' vindt u een gedetailleerdere weergave van de bevindingen van de Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie Jeugdzorg.