Inspecties houden zorgen over William Schrikker Stichting

De Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) volgen de William Schrikker Stichting (WSS) al ruim een jaar intensief. De stichting heeft een aanwijzing van de IGJ gekregen omdat de uitvoering van de jeugdbeschermingsmaatregelen kwalitatief onder de maat is. De Inspectie JenV ziet toe op de uitvoering van de jeugdreclasseringsmaatregelen. Zij blijft de WSS intensief volgen om zeker te stellen dat de uitvoering hiervan verder verbetert.

De twee inspecties hebben zorgen over de kwaliteit die de stichting levert als het gaat om jeugdbescherming en jeugdreclassering. De WSS moet voor de IGJ nu onder meer de veiligheid in kaart brengen en indien nodig maatregelen nemen bij de kinderen over wie zij een jeugdbeschermingsmaatregel uitvoert.

Jeugdreclassering

Bij jeugdreclassering gaat het om de begeleiding van jongeren die een strafbaar feit hebben gepleegd of hiervan worden verdacht. Die begeleiding moet voorkomen dat jongeren opnieuw de fout ingaan. Ook moeten jongeren na verblijf in een justitiƫle jeugdinrichting worden geholpen om weer gewoon mee te doen in de maatschappij. De Inspectie JenV heeft nu geen acute zorgen over de wijze waarop de WSS haar jeugdreclasseringsmaatregelen uitvoert maar blijft de stichting nauwgezet volgen.

Update: 24-3-22: Brief voortgang verbeteringen WSS

Dossiers