Onderzoek naar incident jongere JJI Den Hey-Acker

De betrokken inspecties gaan gezamenlijk onderzoek doen naar het incident rondom een jongere uit Justitiële Jeugdinrichting (JJI) Den Hey-Acker in Breda. Tijdens zijn verlof gijzelde hij twee medewerkers van de JJI en werd later door de Belgische politie doodgeschoten.

De jongere verbleef sinds 2017 in de JJI Den Hey-Acker en had onbegeleid verlof. Daarbij werkte hij buiten de inrichting. Hij werd door twee medewerkers van de JJI opgehaald, met het doel naar de instelling terug te keren, omdat hij op 12 januari drie uur op zijn werk afwezig was geweest. Onder bedreiging van een wapen dwong de jongere hen om naar België te rijden. Bij deze ontsnapping is hij door de politie doodgeschoten. 
 
De Inspectie Justitie en Veiligheid, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Nederlandse Arbeidsinspectie en de Inspectie van het Onderwijs gaan onder meer onderzoeken hoe de JJI heeft gehandeld in aanloop naar, tijdens en na het incident en welke leer- en verbeterpunten er zijn. 
 
Het strafrechtelijk onderzoek wordt uitgevoerd door Nederlandse en Belgische politie. 

Het gebouw van de Rijks Justitiële Jeugdinrichting Den Hey-Acker van buitenaf gezien door tralies en prikkeldraad heen.
Beeld: ©Inspectie JenV