Onderzoek naar steekincident JJI Den Hey-Acker

Vier inspecties onderzoeken gezamenlijk een steekpartij die op vrijdag 15 april jongstleden plaatsvond in Justitiële Jeugdinrichting (JJI) Den Hey-Acker in Breda. Door dit incident verloor één gedetineerde jongere het leven en raakte een andere gewond.

De inspecties1 onderzoeken hoe Den Hey-Acker heeft gehandeld in de aanloop naar, tijdens en na het incident. Ook bezien ze welke leer- en verbeterpunten er zijn.

Het onderzoek van deze calamiteit wordt gecombineerd met het lopende onderzoek naar een ander incident dat plaatsvond in januari van dit jaar. Daarbij gijzelde een jongere uit Den Hey-Acker tijdens zijn verlof twee JJI-medewerkers. Hij werd later door de Belgische politie doodgeschoten.

In deze jeugdinrichting hebben op korte termijn twee zeer ernstige incidenten plaatsgevonden. Daarom zullen de inspecties ook nagaan hoe Den Hey-Acker is omgegaan met verbeterpunten die de inspecties eerder via hun intensieve toezicht hebben aanbevolen.

De politie doet in beide incidenten strafrechtelijk onderzoek.

 1 Inspectie Justitie en Veiligheid, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Nederlandse Arbeidsinspectie en Inspectie van het Onderwijs.

Het gebouw van de Rijks Justitiële Jeugdinrichting Den Hey-Acker van buitenaf gezien door tralies en prikkeldraad heen.
Beeld: ©Inspectie JenV