Reactie minister en staatssecretaris en minister op De identificatie van asielzoekers in Nederland - Vervolgonderzoek naar de registratie en identificatie van asielzoekers door politie en Koninklijke Marechaussee

Beleidsreactie van minister van der Steur over het onderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie naar de uitvoering van het identificatie- en registratieproces van asielzoekers in Nederland.