Onderzoek identiteit asielzoekers

Brief aan minister Van der Steur en staatssecretaris Dijkhoff  over de actuele stand van zaken van het identificatieproces op de locaties Budel, Ter Apel en Schiphol, vergeleken met de situatie van februari jongstleden.