Identificatieproces asielzoekers afgelopen maanden onzorgvuldig

Het identificatieproces van asielzoekers verliep de afgelopen maanden niet zorgvuldig. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie, dat is verricht op verzoek van minister Van der Steur en staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie). Wel ziet de Inspectie dat inmiddels aanpassingen zijn doorgevoerd. Het proces is daarmee aanzienlijk verbeterd. De komende periode blijft de Inspectie op verzoek van de bewindslieden het identificatieproces van asielzoekers monitoren.

Twee onderzoeken

De Inspectie deed onaangekondigd onderzoek naar het identificatieproces van asielzoekers. Dit gebeurde in februari en april 2016 in Ter Apel, Budel en op Schiphol. Aanleiding waren de geconstateerde knelpunten in het identificatieproces in november 2015.

Uitkomst onderzoek februari 2016

Tijdens het eerste onderzoek (februari 2016) constateerde de Inspectie dat:

  1. Het identificatieproces in Budel en Ter Apel ten tijde van het onderzoek nog niet zorgvuldig verloopt. Hierdoor worden niet alleen het asielproces en het eventuele terugkeerproces niet optimaal ondersteund, maar wordt ook de beoogde bijdrage aan de bestrijding van mensensmokkel, mensenhandel en terrorisme hooguit beperkt gerealiseerd.
  2. Het identificatieproces op de locatie Schiphol ten tijde van het onderzoek grotendeels zorgvuldig verloopt. Het uitlezen van gegevensdragers vindt echter niet plaats; de KMar beschikt niet over de daartoe benodigde apparatuur.

Uitkomst herhaalonderzoek april 2016

Uit het herhaalonderzoek in april blijkt dat binnen het identificatieproces in Budel en Ter Apel een groot aantal aanpassingen zijn doorgevoerd, waardoor het proces overeenkomstig de opgestelde procesbeschrijvingen verloopt. Het proces is daarmee aanzienlijk verbeterd. Omdat de aanpassingen zeer recent zijn geïmplementeerd, is het nog niet mogelijk om aan te geven of het identificatieproces thans optimaal bijdraagt aan de beoogde doelstellingen.
Het identificatieproces op de locatie Schiphol verliep ten tijde van het herhaalonderzoek grotendeels zorgvuldig. Het uitlezen van gegevensdragers vond echter nog steeds niet plaats.

Beleidsreactie

De minister en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie hebben op 18 mei 2016 de rapportages en de beleidsreactie daarop aangeboden aan de Tweede Kamer.

Nieuw onderzoek

Minister Van der Steur en staatssecretaris Dijkhoff hebben de Inspectie gevraagd het proces van identificatie en registratie te blijven monitoren. De Inspectie start het eerstvolgende onderzoek rond de zomer.